Лизинг

ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ

 

Какво е оперативен лизинг?

 • Отдаване под наем за дълъг срок - от 1 до 4 години.
 • Собственик е лизингодателят.
 • След изтичане срока на договора за ползване, автомобилът може да бъде върнат, да бъде заменен с нов или да бъде продаден по калкулирана пазарна стойност.

 

Вашите ползи

 • Възможност за възстановяване на ДДС за наетия автомоби, поддръжка и гориво!
 • Намалявате фирмените данъци, като приспадате лизиговите вноски от облагаемия приход.
 • Отчитате месечната вноска като разход.

 

Бърза и улеснена процедура

 • Една фактура на месец за всички, включени в лизинговия пакет услуги
 • Лизингът е достъпен за широк кръг потребители
 • В края на периода просто връщате автомобила и вземате нов

 

Лизинг с пълно обслужване

В зависимост от индивидуалните ви потребности ние ще разработим за вас гъвкави лизингови пакети, включващи:

 • Застраховки
 • Винетка
 • Годишен технически преглед
 • Застрахователен мениджмънт                
 • Сервизен мениджмънт и др.